top of page
  • Writer's pictureGaam Media

شكايت يك شهروند از موجوديت فساد، ظلم و تبعيض تالبان در صدور پاسپورت

لطفا صدای مردم بیچاره و گیر مانده زیر ستم گروه وهشی و جاهل طالبان شوید، متأسفانه در داخل کشور دیگر نه رسانه مانده و نه هم آزادی بیان، طالب هم هرچه دلش خواست بالای مردم بیچاره می‌کند رشوه می‌گیرد ظلم می‌کنند خلاصه هرچه از دست شان بیایید می‌کنند، نمونه آن را من برای تان می نویسم.من یکی از کسبه کاران افغان در داخل کشور هستم شغل من ترمیم مبایل است، از مدت سه سال بدین سو خانم ام مریض است به هر دری و داکتری که در داخل کشور رفتم ولی متأسفانه تداوی شان نتیجه نداد، حالا مدت یک سال می‌شود که پسرم نیز به مشکلات تشنج مغزی مبتلا و در زمینه تداوی به سرنوشت مادرش دچار شده است، حالا برایم جز انتقال شان به بیرون از کشور راهی نمانده و جهت انتقال شان به خارج از کشور به پاسپورت نیاز است.


یک هفته می‌شود که از ساعت ۶ صبح الی ساعت یک بعد از ظهر با اسناد دست داشته خود (اسناد مریضی) در محلی که از سوی گروه چهل ریاست پاسپورت برای مریضان و مریض داران تعیین شده است می‌روم، ریاست پاسپورت یک داکتر را جهت بررسی اسناد مریضان تعیین کرده است و وظیفه دارد تا همه روزه به محل تعیین شده بیایید و اسناد مریضان را جهت توزیع پاسپورت بررسی کند ولی این آغا زاده هر زمانیکه دلش خواست میاید و اگر دلش نخواست نمی آید اگر بیایید هم با دو بادیگارد قمچین و سلاح به دست خرامان خرامان به طرف مردم میایید در قدم اول بادیگارد هایش گروهی از مردان را که در انتظار تشریف آوری این آغا زاده است با قمچین درس گرفتن پاسپورت می دهد این ظالمان نه به ریش سفید رحم دارند نه به طفل نه به جوان، نه رویت را می بیند نه پشتت را در هرجایی که برابر شد با قمچین ضربه میزند بعد از آن نوبت می رسد به چک اسناد وقتی سند هایت را از دستت می‌گیرد اول به چهره ات نگاه می‌کند بعدش به سند هایت اگر دلش شد احکام توزیع می دهد اگر دلش نشد اسناد هایت را پاره کرده به هوا پرتاب می‌کند تا لب به سخن باز کنی چنان قمچین به سورینت می خورد که از درد به خودت می پیچی حالا حیران هستم که بلاخره چه کنیم.
6 views0 comments
bottom of page